Не се влюбвай… Падни от мост - боли по-малко.
А може би “Майната ти” звучи твърде мило?!
12345»